Leg. Fysioterapeuter/
  Leg. Sjukgymnaster

Från 1 januari 2014 blev fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster. Båda yrkestitlarna är skyddade. Alla som tar examen efter 1 januari 2014 får titeln legitimerad fysioterapeut. Den som har legitimation som sjukgymnast kan antingen fortsätta vara verksam med titeln sjukgymnast eller byta till titeln fysioterapeut.

Fysioterapeuter/Sjukgymnaster har kunskap om människans sätt att röra sig och om de funktionsstörningar som begränsar rörelseförmågan. Det kan t.ex. röra sig om smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla eller ångest. Deras verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar. Fysioterapeuter/Sjukgymnaster medverkar till att förbättra människors möjlighet till att klara det dagliga livets krav på rörelser för att kunna vara aktiv och en del av samhällslivet, både genom förebyggande och rehabiliterande insatser.Andrén, Pernille

ABC Rehab
Sallerupsvägen 5
212 18 Malmö
Tel 040-93 31 41
Rörelse- och stödjeorganen
Rehab träning
Akupunktur
e-post:
www.abcrehab.se

Ask, Nina

Jägersro Sjukgymnastik
Jägersrovägen 80B
212 37 Malmö
Tel 040-22 85 75
Akupunktur
Specialistkompetens - Ortopedi
www.jägersrosjukgymnastik.se

Backaliden, Anna

ABC Rehab
Sallerupsvägen 5
212 18 Malmö
Tel 040-93 31 41
Smärta
Stress
Medicinsk Yoga
Rehab träning
e-post:
www.abcrehab.se

Björkerling, Svante

040-Sjukgymnastik Johanneslust (på Friskis & Svettis)
Johanneslustgatan 12 (på Friskis & Svettis)
212 28 Malmö
Tel 0733-95 50 50
Rygg- och nackbesvär enligt McKenziemetoden
Idrottsmedicin
Rehab-träning
e-post:
www.sjukgymnast.eu

Björkman, Carina

ABC Rehab
Sallerupsvägen 5
212 18 Malmö
Tel 040-93 31 41
Rörelse- och stödjeorganen
Ortopedisk medicin
Akupunktur
Rehab träning
e-post:
www.abcrehab.se

Bramell-Risberg, Eva

Neuro Rehab
N Skolgatan 29 B
214 22 Malmö
Tel 040-57 81 81
Akupunktur
Specialistkompetenser Neurologi, Gerontologi och geriatrik
www.neurorehab.se

Edwardsson Stefan

Ortopedmedicinska kliniken i Malmö AB
Mariedalsvägen 32i
217 45 Malmö
Tel 040-12 22 77
Fax 040-12 22 78
Ortopedisk medicin (OMI)
Idrottsmedicin
Rygg- och nackbesvär enligt McKenziemetoden
e-post:
www.om-kliniken.com

Ek Sven

Oak AB Forumkliniken
Djäknegatan 21 + 23
211 36 Malmö
Tel 040-33 02 26
Ortopedisk manuell terapi
Akupunktur
Idrottsmedicin

El Sadek, Samy

Blekingborgsgatan 3G
214 63 Malmö
040-606 18 57, 0700-93 34 04
Rörelse- och stödjeorganen
Akupunktur
Medicinsk fotterapeut Hoda El Sadek

Elmfors, Kerstin

Aktiv Rehab i Limhamn
Geijersgatan 8
216 18 Limhamn
Tel 040-15 12 70
Akupunktur
Avspänning och stresshantering
Rörelse- och stödjeorganen
www.aktivrehab.com

Flink, Christina

Jägersro Sjukgymnastik
Jägersrovägen 80B
212 37 Malmö
Tel 040-22 85 75
Rörelse- och stödjeorganen
Akupunktur
Ergonomi
www.jägersrosjukgymnastik.se

Gillsin Hans

Akiv Rehab i Limhamn
Geijersgatan 8
216 18 Limhamn
Tel 040-15 12 70
Fax 040-15 70 06
Behandling även kvällstid
Ortopedisk manuell terapi
Idrottsmedicin
www.aktivrehab.com

Jensen Stefan

Aktiv Rehab i Limhamn
Geijersgatan 8
216 18 Limhamn
Tel 040-15 12 70
Ortopedisk manuell terapi
Rörelse-och stödjeorganen
Akupunktur
www.aktivrehab.com

Lindskogen Anna-Karin

Ortopedmedicinska kliniken i Malmö AB
Mariedalsvägen 32i
217 45 Malmö
Tel 040-12 22 77, 0709-16 66 50
Fax 040-12 22 78
Akupunktur
Idrottsmedicin
Ortopedisk medicin (OMI)
e-post:
www.om-kliniken.com

Majkic, Tomislav

Kroppia
Holmgatan 4
211 45 Malmö
Tel 0706-96 75 54
Ortopedisk Manuell Medicin
Högspecialiserad intensiv strokebehandling
Akupunktur
Massage
www.kroppia.se/fysioterapeut-sjukgymnast-malmo/

Nilsson Anders

Malmö Rehab Center Forumkliniken
Djäknegatan 23
211 36 Malmö
Tel 040-33 02 27
Ortopedisk manuell terapi
Idrottsmedicin
Akupunktur

Norberg, Roger

Pildamms Rehab
Roskildevägen 19
217 46 Malmö
Tel 040-98 98 20
Medicinskt anpassad träning
Reumatiska sjukdomar
Rörelse- och stödjeorganen
e-post:
www.pildammsrehab.se

Nordell, Susanne

FysioSund AB på Forumkliniken
Djäknegatan 21
211 35 Malmö
Tel 040-33 02 09
Leg. sjukgymnast
Ortopedisk manuell terapi
Idrottsmedicin
Mindfulnessintstruktör
e-post:
www.fysiosund.se

Olsen-Öbrink, Marlene

ABC Rehab
Sallerupsvägen 5
212 18 Malmö
Tel 040-93 31 41
Skolsjukgymnast
Barn och ungdomar
Akupunktur- smärta
Idrottsmedicin
Motorisk träning
e-post:
www.abcrehab.se

Olsson Ing-Marie

Totum Sjukgymnastik
Ö Rönneholmsvägen 9 B
211 47 Malmö
Tel 0733-86 56 23
Basal kroppskännedom
Psykiatrisk- och psykosomatisk sjukgymnastik
Avspänning och stresshantering
www.totum.se

Persson Marie

Derbykliniken
Derbyvägen 6 E
212 35 Malmö
Tel 0704-46 36 63
Ortopedisk medicin (OMI)
Ergonomi
Akupunkt Terapi

Polimac Boris

Nova Rehab
Ledebursgatan 3
211 55 Malmö
Tel 040-30 45 20
Akupunktur
Rörelse- och stödjeorganen

Påhlsson Kersti

Vågen
Södra Fiskehamnen
216 12 Limhamn
Tel 040-15 92 48

Roos Hansson Ann

Aktiv Rehab i Limhamn
Geijersgatan 8
216 18 Limhamn
Tel 040-15 12 70
Fax 040-15 70 06
Ortopedisk manuell terapi
Rörelse- och stödjeorganen
Akupunktur
www.aktivrehab.com

Sannum Karlsson Anna

Sannums Sjukgymnastik
Klågerupsvägen 481
212 36 Malmö
Tel 040-49 56 55, 0707-84 94 44
Basal kroppskännedom - terapeutisk kompetens
Lärare i Basal Kroppskännedom
e-post:

Svensson, Paulina

ABC Rehab
Sallerupsvägen 5
212 18 Malmö
Tel 040-93 31 41
Idrottsmedicin
Rörelse- och stödjeorganen
Ortopedisk medicin
Akupunktur - MTT
e-post:
www.abcrehab.se

Törnblad, Bodil

ABC Rehab
Sallerupsvägen 5
212 18 Malmö
Tel 040-93 31 41
Rörelse- och stödjeorganen
Rehab träning
Akupunktur
MET
e-post:
www.abcrehab.se

Wallin Lena

Heleneholms Sjukgymnastik
Ystadvägen 19
214 30 Malmö
Tel 040-19 06 61
Akupunktur
Medicinsk träningsterapi
Specialistkompetens - Ortopedisk manuell terapi
e-post:
www.heleneholmssjukgymnastik.com

Wikström, Lotta

Aktiv Hälsa, Toppengallerian
Kungstorpsvägen 10 B
236 32 Höllviken
Tel 0706-45 05 17
Idrottsmedicinsk Certifiering
McKenziemetoden
Specialistkompentens - Ortopedi
e-post:
www.aktivhalsanordic.se