Leg. Fysioterapeuter/
  Leg. Sjukgymnaster

Från 1 januari 2014 blev fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster. Båda yrkestitlarna är skyddade. Alla som tar examen efter 1 januari 2014 får titeln legitimerad fysioterapeut. Den som har legitimation som sjukgymnast kan antingen fortsätta vara verksam med titeln sjukgymnast eller byta till titeln fysioterapeut.

Fysioterapeuter/Sjukgymnaster har kunskap om människans sätt att röra sig och om de funktionsstörningar som begränsar rörelseförmågan. Det kan t.ex. röra sig om smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla eller ångest. Deras verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar. Fysioterapeuter/Sjukgymnaster medverkar till att förbättra människors möjlighet till att klara det dagliga livets krav på rörelser för att kunna vara aktiv och en del av samhällslivet, både genom förebyggande och rehabiliterande insatser.Ask, Nina

Jägersro Sjukgymnastik
Jägersrovägen 80B
212 37 Malmö
Tel 040-22 85 75
Akupunktur
Specialistkompetens - Ortopedi
www.jägersrosjukgymnastik.se

Edwardsson Stefan

Ortopedmedicinska kliniken i Malmö AB
Utställningsgatan 2
211 20 Malmö
Tel 040-12 22 77
Ortopedisk medicin (OMI)
Idrottsmedicin
Rygg- och nackbesvär enligt McKenziemetoden
e-post:
www.om-kliniken.com

Flink Ohlsson, Christina

Jägersro Sjukgymnastik
Jägersrovägen 80B
212 37 Malmö
Tel 040-22 85 75
Rörelse- och stödjeorganen
Akupunktur
Ergonomi
www.jägersrosjukgymnastik.se

Lindskogen Anna-Karin

Ortopedmedicinska kliniken i Malmö AB
Utställningsgatan 2
211 20 Malmö
Tel 040-12 22 77, 0709-16 66 50
Akupunktur
Idrottsmedicin
Ortopedisk medicin (OMI)
e-post:
www.om-kliniken.com

Nilsson Anders

Malmö Rehab Center AB
Norra Skolgatan 29 B
214 22 Malmö
Tel 0709-28 66 70
Ortopedisk manuell terapi
Idrottsmedicin
Akupunktur

Nordell, Susanne

FysioSund AB
Norra Skolgatan 29 B
214 22 Malmö
Tel 0703-19 12 11
Leg. sjukgymnast
Ortopedisk manuell terapi
Idrottsmedicin
Mindfulnessintstruktör
e-post:
www.fysiosund.se

Olsson Ing-Marie

Totum Sjukgymnastik
Ö Rönneholmsvägen 9 B
211 47 Malmö
Tel 0733-86 56 23
Basal kroppskännedom
Psykiatrisk- och psykosomatisk sjukgymnastik
Avspänning och stresshantering
www.totum.se

Persson Marie

Derbykliniken
Derbyvägen 6 E
212 35 Malmö
Tel 0704-46 36 63
Ortopedisk medicin (OMI)
Ergonomi
Akupunkt Terapi

Polimac Boris

Sallerupsvägen 5
212 18 Malmö
Tel 0721-50 97 05
Akupunktur
Rörelse- och stödjeorganen

Schneider, Anna

Tulpanen Vårdcentral i Kirseberg
Norra Bulltoftavägen 65 B
212 43 Malmö
Tel 0707-80 81 10
Fysioterapeut

Wendt, Sandra

Nydala Vårdcentral
Västra Hondbyvägen 10
214 58 Malmö
Tel 040-700 30
www.nydalavc.se