Leg. Psykolog

Beskrivning av psykolog


Berggren Lotta

Berggren & Söderholm Psykologmottagning
Holmgatan 4
211 45 Malmö
Tel 040-16 07 15, 0707-28 65 53

Idman, Pekka

Specialist i klinisk psykologi
Även internetbehandling
15 min gratis bedömningssamtal
e-post:
www.agada.se