Vårdcentraler/
  Distriktsläkaremottagningar


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Borgmästaregården Vårdcentral *

Albinsrogatan 1A
214 67 Malmö
Tel 040-623 92 00
Öppettider
månd-fred 8.00-17.00
Rådfrågning och tidsbeställning
månd-fred 8.00-17.00

Adalsteinsson, Erpur - ST-läkare
Carlson, Gabriela - Geriatrik
Celebi, Nizamettin - ST-läkare
Gram, Carin - Allmänmedicin
Lindelöw, Karin - Allmänmedicin
Scheibelreiter, Herta - Allmänmedicin
Scholten, Mia -
Allmänmedicin, Internmedicin, Kardiologi
Zarifis, Georgios - Allmänmedicin

www.vardcentralenborgmastaregarden.se

Bunkeflo Vårdcentral *

Klagshamnsvägen 46
218 37 Bunkeflostrand
Tel 040-623 47 80
Öppettider
månd-fred 8.00-17.00

Arvidsson, Thomas - Allmänmedicin
Delic, Edin - Allmänmedicin
Mostek, Pawel - Allmänmedicin
Wypysiak, Ewa - Allmänmedicin

vard.skane.se/vardcentraler/bunkeflo/

Capio Citykliniken Singelgatan *

Singelgatan 2 A, 1 vån
212 28 Malmö
Tel 040-600 28 00
Öppettider
månd-fred 8.00-17.00
Rådfrågning och tidsbeställning
månd-fred 8.00-17.00
lunchstängt 12.00-13.00

Vårdcentral
Barnavårdscentral
Mödrahälsovård
Diabetssjuksköterska
Distriktssjuksköterska
Sjukgymnast
Psykolog

Eden Vårdcentral *

Möllevångsgatan 44
214 20 Malmö
Tel 040-623 91 00
Fax 040-623 90 90
Öppettider
månd-fred 8.00-17.00


Ilestam, Göran - Allmänmedicin
Jönsson, Leena - Allmänmedicin
Liedstrand, Ellen - Allmänmedicin
Sjöholm, Håkan - Allmänmedicin

www.vardcentraleneden.se

Fosietorp Vårdcentral *

Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
Adminstratörer
Tel 040-623 45 32
Öppettider
månd-fred 8.00-17.00
Tidsbeställning och rådgivning
månd-fred 8.00-16.00

Babar, Faryal - Allmänmedicin
Bengtsson, Magnus - Allmänmedicin
Chaudry, Kamran - Allmänmedicin
Freccero, Carl - Allmönmedicin
Mehr, Selma - Allmänmedicin
Sheikh, Shahzad - Allmänmedicin
Spahic, Admir - Allmänmedicin
Trägårdh, Caroline -
Allmänmedicin, Medicinsk rådgivare
Abu Matar, Aladdin - ST läkare
Ali, Malik - ST-läkare
Andersson, Marie-Louise - ST-läkare
Ljungberg, Johan - ST läkare
Stenberg, Henning - ST-läkare

www.vardcentralenfosietorp.se

Fågelbacken Vårdcentral *

Fågelbacksgatan 13
217 44 Malmö
Tel 040-623 49 00
Öppettider:
månd-fred 8.00-17.00

Bringhed, Anna-Lotta - Allmänmedicin
Eschner Johansson, Karin - Allmänmedicin
Salomonsson, Kristina - Allmänmedicin
Sköldin, Lisa - Allmänmedicin
Ståhl, Caroline - Allmänmedicin
Kleppenes, Linn - ST-läkare
Lindström, Daniel - ST-läkare
Livendahl, Daniel - ST-läkare
Pettersson Malmsjö, Mikael - ST-läkare

www.vardcentralenfagelbacken.se

Husläkarna Jägersro *

Jägersrovägen 80
212 37 Malmö
Tel 040-31 55 80

Grue, Nils - Allmänmedicin
Petersen, Kaj - Allmänmedicin

www.huslakarna-jagersro.se

Limhamn Vårdcentral *

Övägen 1
216 47 Limhamn
Tel 040-623 95 90
Öppettider
månd-tisd 7.45-16.00
onsd 7.45-19.45
tors-fred 7.45-16.00

Bengtsson, Sofia - Allmänmedicin
Brol-Laska, Agnieszka - Allmänmedicin
Grosch, Martina - Allmänmedicin
Hansson, Örjan - Allmänmedicin
Januzi-Ismaili, Hana - Allmänmedicin
Mirecki, Krzysztof - Allmänmedicin

www.vardcentralenlimhamn.se

Lindeborg Vårdcentral *

Orkestergatan 13 A
215 85 Malmö
Tel 040-623 40 20
Öppettider
månd-fred 7.45-17.00

Lindqvist, Olof - Allmänmedicin
Olofsson, Lars - Allmänmedicin

www.vardcentralenlindeborg.se

Nydala Vårdcentral *

Västra Hindbyvägen 10
214 58 Malmö
Tel: 040-700 30
Öppettider:
måndag-fredag 8-20
lördag-söndag 13-18

Al-Hasihmy, Osama - Allmänmedicin
Maruki Sadik, Foud -
Allmänmedicin, Verksamhetschef
Ali Al-Hadi Mahmoud, Malath - Allmänmedicin
Abdulridha Aboud, Wissam - Ögonsjukdomar
Majid, Loaj - ST-läkare
Gebril, Manal - Leg. läkare
Mosa, Rola - Leg. läkare
Omar, Ismahan - Leg. läkare
Stojajanovic-Radanovic, Tijana - Leg. läkare

Wendt, Sara - Fysioterapeut
Lazer, Victoria - Diabets ssk
Asadi Gotfredsen, Wisal - Astma/kol ssk

www.nydalavc.se

Oxie Vårdcentral *

Keramikvägen 3 C
238 40 Oxie
Tel 040-623 49 90
Öppettider
månd-fred 8.00-17.00

Franzén, Sofia - Allmänmedicin
Kohlström, Anita - Allmänmedicin
Ljungström. Jenny - Allmänmedicin
Rasmy, Khaled - Allmänmedicin
Wierzbanowska, Aneta - Allmänmedicin

www.vardcentralenoxie.se

Rosengården Vårdcentral *

von Troils väg 1
213 73 Malmö
Tel 040-623 43 00
Öppettider
månd-fred 8.00-17.00

Zulic, Hirzeta - Allmänmedicin

www.vardcentralenrosengarden.se

Sorgenfrimottagningen Vårdcentral *

Nobelvägen 56
214 33 Malmö
Tel 040-623 46 60
Fax 040-623 46 33
Öppettider
månd-fred 8.00-17.00

Esbjörnsson Klemendz, Lisa - Allmänmedicin
Geijer, Per- Allmänmedicin
Hagstam, Charlotta - Allmänmedicin
Hemborg Kristiansson, Mia - Allmänmedicin
Kjellstrand, Karin - Allmänmedicin
Liedholm, Annika - Allmänmedicin
Olseén, Tanja - Allmänmedicin

www.sorgenfrimottagningen.se

Södervärn Vårdcentral *

Ahlmansgatan 12
214 27 Malmö
Tel 040-623 43 30
Öppettider
månd-fred 8.00-17.00
Tidsbeställning och rådfrågning
månd-fred 8.00-17.00

Axel, Cecilia - Barn- och ungdomsmedicin
Blaga, Mindora - Allmänmedicin
Gerhardsson, Gösta - Allmänmedicin
Halling, Anders - Allmänmedicin
Makhaeva, Roza - Leg. Läkare
Sabri, Sara - Allmänmedicin, Internmedicin
Sarwary, Mohamad - Allmänmedicin
Schultze, Agneta - Allmänmedicin
Skoog, Lennart - Allmänmedicin,
Klinisk cytologi, Klinisk patologi
Troein Töllbom, Margareta - Allmänmedicin
Tunestål, Astrid - Allmänmedicin

www.vardcentralensodervarn.se

Tulpanen Vårdcentral i Kirseberg *

Norra Bulltoftavägen 65 B
212 43 Malmö
Tel 040-619 10 00
Öppettider
månd-fred 8.00-20.00
Telefontid
månd-fred 8.00-20.00

Al-Hashimy, Osama -
Allmänmedicin, Verksamhetschef
Maruki Sadik, Fouad - Allmänmedicin
Ali Al-Hadi Mahmoud, Malath - Allmänmedicin
Mroczkowska, Halina - Obstetrik o gynekologi
Addulridha Aboud, Wissam - Ögonsjukdomar

Schneider, Anna - Fysioterapeut
Tel 0707-80 81 10

www.tulpanenvc.se

Törnrosen Vårdcentral *

Bennets väg 8
213 67 Malmö
Tel 040-623 48 80
Öppettider
månd-fred 8.00-17.00
Tidsbeställning och rådfrågning
månd-fred 8.00-17.00

Azizi, Soraya - Allmänmedicin
Diec, Quang Hong - Allmänmedicin
Kupfer, Joakim - ST-läkare
Mohamed, Hussein - Allmänmedicin
Niazi, Shahsawar - ST-läkare

www.vardcentralentornrosen.se