Gruppläkarmottagningar/
  LäkarhusCURA-kliniken

Erikslustvägen 22
Erikslust Center Box 20037
200 74 Malmö
Tel 040-98 70 00
Fax 040-98 70 30

Begu, Marius - Obstetrik, gynekologi

www.curakliniken.se

Läkarhuset Ellenbogen

Ingång Baltzarsgatan 23 (B)
Ingång Snapperupsgatan 12 (S)
211 36 Malmö
Tel 040-20 80 00
Fax 040-20 81 50
Tel till enskild läkare - se under "Läkare"

Ericsäter, Jan L (S) - Ortopedi
Lundell, Anders (S) - Kärlkirurgi
Lunn, Villars (S) - Urologi, Kirurgi
Maxander, Per (S,B) - Ortopedi

www.ellenbogen.nu

Medical Center

Stormgatan 14
211 20 Malmö
Tel 040-20 80 28
Fax 040-684 91 25

Andersson, Tobias - Kirurgi

Slottsstadens Läkarhus

Fågelbacksgatan 9 B-C
217 44 Malmö
Fax 040-98 23 90
Tel till enskild läkare - se under "Läkare"

Akel, Nidal - Hudsjukdomar
Hollander Dahlen, Camilla
- Öron-, näs- halssjukdomar
Hyldebrandt, Tina - Ögonsjukdomar
Johansson, Olga - Hudsjukdomar
Ohlsson M, Sarah - Öron-, näs- halssjukdomar
Söderberg, Dag - Ortopedi
Wulff, Marianne - Obstetrik och gynekologi

e-post:
www.slottsstadenslakarhus.se

Wieslanderska Blå Huset

Lilla Varvsgatan 11
211 17 Malmö
Tel 040-10 30 00
Fax 040-10 27 00
Telefontid 9.00-16.00

Wieslander, Jan B - Plastikkirurgi
Wikström, S O - Plastikkirurgi

e-post:
www.plastikkirurgiskainstitutet.se