Läkare - Internmedicin

Invärtesspecialister, sjukdomar som behandlas medicinskt

* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Hall, Mats *

Vårdcentralen Limhamn
Järnvägsgatan 47-49
216 14 Limhamn
Tel 040-623 95 90
www.vardcentralenlimhamn.se

Lidström, Cecilia *

Läkarhuset Ellenbogen
Snapperupsgatan 12
211 35 Malmö
Tel 040-20 80 10

Sabri, Sara *

Vårdcentralen Södervärn
Ahlmansgatan 12
214 27 Malmö
Tel 040-623 43 30
www.vardcentralensodervarn.se

Scholten, Mia *

Vårdcentralen Borgmästaregården
Albinsrogatan 1 A
214 67 Malmö
Tel 040-623 92 00
www.vardcentralenborgmastaregarden.se