Läkare - Urologi

Sjukdomar i urinorganen hos båda könen, sjukdomar i mannens könsorgan

* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Lunn, Villars *

Läkarhuset Ellenbogen
Baltzarsgatan 23
(Ingång Snapperupsgatan 12)
211 36 Malmö
Tel 040-20 80 66
Flygmedicin