Läkare - Kardiologi

Hjärt- och kärlsjukdomar

* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Scholten, Mia *

Vårdcentralen Borgmästaregården
Albinsrogatan 1 A
214 67 Malmö
Tel 040-623 92 00
www.vardcentralenborgmastaregarden.se