Läkare - Geriatrik

Sjukdomar hos äldre

* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Carlson, Gabriela *

Vårdcentralen Borgmästaregården
Albinsrogatan 1 A
214 67 Malmö
Tel 040-623 92 00
www.vardcentralenborgmastaregarden.se

Dereczynska, Cecylia

Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö
Tel 040-30 64 99
Fax 040-30 64 99
Tidsbeställning och mottagning
månd-torsd 11-15
Fri taxa