Läkare - Gastroenterologi


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Hall, Mats *

Vårdcentralen Limhamn
Järnvägsgatan 47-49
216 14 Limhamn
Tel 040-623 95 90
www.vardcentralenlimhamn.se