Läkare - ST läkare( Specialisttjänstgöring), läkare under specialistutbildning


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Ali, Malik *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Andersson, Marie-Louise *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Freccero, Carl *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Hosseinpour-Kohshahi, Mina *

Vårdcentralen Kroksbäck
Norrbäcksgatan 20
216 24 Malmö
Tel 040-623 40 40
www.vardcentralenkroksback.se

Iwanowska, Joanna *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Jönsson, Karl *

Vårdcentralen Kroksbäck
Norrbäcksgatan 20
216 24 Malmö
040-623 40 40
www.vardcentralenkroksback.se

Karlsson, Ida *

Vårdcentralen Kroksbäck
Norrbäcksgatan 20
216 24 Malmö
Tel 040-623 40 40
ST-läkare
www.vardcentralenkroksback.se

Kupfer, Joakim *

Vårdcentralen Törnrosen
Bennets väg 8
213 67 Malmö
Tel 040-623 48 80
www.vardcentralentornrosen.se

Källkvist, Kristina *

Vårdcentralen Kroksbäck
Norrbäcksgatan 20
216 24 Malmö
040-623 40 40
www.vardcentralenkroksback.se

Lindström, Ida *

Vårdcentralen Kroksbäck
Norrbäcksgatan 20
216 24 Malmö
Tel 040-623 40 40
www.vardcentralenkroksback.se

Niazi, Shahsawar *

Vårdcentralen Törnrosen
Bennets väg 8
213 67 Malmö
Tel 040-623 48 80
www.vardcentralentornrosen.se

Stenberg, Henning *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se