Läkare - ST läkare( Specialisttjänstgöring), läkare under specialistutbildning


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Abu Matar, Aladdin *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel: 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Ali, Malik *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Andersson, Marie-Louise *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Kleppenes, Linn *

Vårdcentralen Fågelbacken
Fågelbacksgatan 13
217 44 Malmö
Tel: 040-623 49 00
www.vardcentralenfagelbacken.se

Kupfer, Joakim *

Vårdcentralen Törnrosen
Bennets väg 8
213 67 Malmö
Tel 040-623 48 80
www.vardcentralentornrosen.se

Lindström, Daniel *

Vårdcentralen Fågelbacken
Fågelbacksgatan 13
217 44 Malmö
Tel: 040-623 49 00
www.vardcentralenfagelbacken.se

Livendahl, Daniel *

Vårdcentralen Fågelbacken
Fågelbacksgatan 13
217 44 Malmö
Tel 040-623 49 00
www.vardcentralenfagelbacken.se

Ljungberg, Johan

Vårdecntralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel: 040 623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Majid, Loaj *

Nydala Vårdcentral
Västra Hindbyvägen 10
214 58 Malmö
Tel: 040-700 30
www.nydalavc.se

Niazi, Shahsawar *

Vårdcentralen Törnrosen
Bennets väg 8
213 67 Malmö
Tel 040-623 48 80
www.vardcentralentornrosen.se

Pettersson Malmsjö, Mikael *

Vårdcentralen Fågelbacken
Fågelbacksgatan 13
217 44 Malmö
Tel: 040-623 49 00
www.vardcentralenfagelbacken.se

Stenberg, Henning *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se