Läkare - Handkirurgi


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Collin, Ola *

Handcenter Öresund
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
040-619 04 00
E-post
www.handcenter.se

Rosberg, Hans-Eric *

Handcenter Öresund
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
040-619 04 00
E-post
www.handcenter.se

Scherman, Peter *

Handcenter Öresund
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
040-619 04 00
E-post
www.handcenter.se

Wallmon, Anders *

Handcenter Öresund
Balzarsgatan 25
211 36 Malmö
040-619 04 00
E-post
www.handcenter.se

Westermark, Jan *

Handcenter Öresund
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
040-619 04 00
E-post
www.handcenter.se

Annonser