Läkare - Kirurgi


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Andersson Tobias *

Läkarhuset Ellenbogen
Snapperupsgatan 12
211 35 Malmö
Tel 040-20 80 28, 040-20 80 00
Fax 040-30 41 51
Operationer och gastroskopi

Lunn, Villars *

Läkarhuset Ellenbogen
Baltzarsgatan 23
211 36 Malmö
Tel 040-20 80 66
Flygmedicin